Opis edukacijskog programa

Polaznicima pružamo mogućnost formiranja posebnog programa jezične edukacije, prema zahtjevima. Osim za jezike iz standardne ponude, moguće je formirati edukacijski program za bilo koji svjetski jezik van standardne ponude.

KYOSHI certifikati

  • Jezični stupanj, ili stupnjevi, sukladno edukacijskom programu

Prijavnica za edukacijski program

Edukacijski program

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa