Opis edukacijskog programa

Poznavanje jednog stranog jezika danas dio je opće kulture. Engleski jezik nameće se kao univerzalni jezik poslovne komunikacije. KYOSHI edukacija engleskog jezika prilagođava se potrebama polaznika. Edukacijski program moguće je usmjeriti na verbalne i pisane komunikacijske vještine, kao i na stručno jezično usavršavanje.

KYOSHI certifikati

  • Jezični stupanj prema ZEROJ-u
  • NLP Poslovni coaching - "Biti u prednosti"

Prijavnica za edukacijski program

Edukacijski program

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa