Opis edukacijskog programa

Francuski jezik je jezik diplomacije. Njegova izražena globalna prisutnost čini ga vrlo poželjnim u poslovnom svijetu. KYOSHI edukacija francuskog jezika prilagođava se potrebama polaznika. Edukacijski program moguće je usmjeriti na verbalne i pisane komunikacijske vještine, kao i na stručno jezično usavršavanje.

KYOSHI certifikati

  • Jezični stupanj prema ZEROJ-u
  • NLP Poslovni coaching - "Biti u prednosti"

Prijavnica za edukacijski program

Edukacijski program

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa