UREDI

Ured VELIKA GORICA
Adresa: Horvatova 3
Telefon: +385 92 3462 877
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 17:00

Ured ZAGREB
Adresa: Vladimira Vidrića 8
Telefon: +385 92 3462 877
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 17:00

PREDAVAONE

Predavaona HORVATOVA (individualna edukacija)
Adresa: Horvatova 3, 10410 Velika Gorica
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 17:00

Predavaona KURILOVEČKA (individualna edukacija)
Adresa: Kurilovečka ulica 2, 10410 Velika Gorica
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 17:00

Predavaona BORONGAJ (individualna edukacija)
Adresa: Vladimira Vidrića 8, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 17:00

Predavaona SUPILOVA (grupna i individualna edukacija)
Adresa: Supilova ulica 23, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 23:00

Predavaona ČRNOMEREC (grupna i individualna edukacija)
Adresa: Gjure Szaba 4, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: pon-pet 09:00 - 23:00

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa

Poruka