Opis edukacijskog programa

Ruski jezik vrlo je sličan hrvatskom jeziku. To ga čini lakše savladivim za polaznike iz našeg govornog područja. Rusija je poznata po kapitalnoj snazi i vrednovanju svoje jezične baštine. Sukladno tome, poznavanje ruskog jezika može biti velika poslovna prednost. KYOSHI edukacija ruskog jezika prilagođava se potrebama polaznika. Edukacijski program moguće je usmjeriti na verbalne i pisane komunikacijske vještine, kao i na stručno jezično usavršavanje.

KYOSHI certifikati

  • Jezični stupanj prema ZEROJ-u
  • NLP Poslovni coaching - "Biti u prednosti"

Prijavnica za edukacijski program

Edukacijski program

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa