Opis edukacijskog programa

Coaching je danas u poslovnom svijetu nužan i svakodnevno upotrebljiv alat. To je smisaon i živući alat za upravljanje sobom i svojim ciljevima. U poslovnoj domeni je nužno svrhovito I ciljano usmjeravati svoje postupke kako bismo bili u mogućnosti svoje poslovne ciljeve dovesti do realizacije.

Poslovni coaching u ostvarenju naših ciljeva iz poslovne domene uzima u obzir misiju i viziju radne organizacije, kako bi naše djelovanje bilo usklađeno u cijelosti. Bez ovih elemenata, većina rada postaje rasipanje enegije na pogrešnu temu. Poslovni coaching je potreban bilo kojoj osobi koja će u nekom trenutku morati donositi odluke, ostvarivati zadatke i postavljene ciljeve , ali i da biste i osobno bila zadovoljna i duboko ispunjena osoba u ravnoteži između osobnog i poslovnog života. Osjećaj uspješnosti i zadovoljstva je važan!

Poslovni coaching je nužan: kada želite biti uspješni, kada želite napredovati, kada trebate spremni dočekati problem, kada želite izbjeći zamke, kada želite biti poštovan menadžer, uposlenik ili sam svoj gazda, kada želite otkriti svoje snage i resurse koji su do tada bili skriveni, a time i ne korišteni!

Kroz odvijanje procesa coachinga doživjet ćete razvoj samopouzdanja, samopoštovanja, gomilanje resursa i sposobnosti. Rezultat će biti promišljena i mudra uspješnost.


Cjeline edukacijskog programa

1Pravilno postavljanje cilja (željenog postignuća)
2Pravilo malog kuta
3Ustanovljavanje potrebnog i/ili djelatnog identiteta
4Otkrivanje poznatih i skrivenih okolnosti i utjecaja
5Prepreke i rješenja
6Sagledavanje i provjera ekologije cijelog sustava
7Potrebno uvjerenje, izgradnja uvjerenja
8Vanjski negativni utjecaji i strategije zaštite
9Skriveni nosač ili svrha višeg cilja
10Osobna moć, moć upravljanja
11Završni ispit

Prijavnica za edukacijski program

Edukacijski program

Ime i prezime

Kontakt broj

E-mail adresa